Heggevegen
Her står jeg (Niels Hegge) ved Heggevegen. Den går opp ved siden av gården i åsen ovenfor Steinkjer.

Mitt etternavn kommer herfra og har fulgt familien fra 1700 tallet til nå selv om ingen etter Torber har bodd på gården Hegge.

Litt om slekta Hegge

På gården Hegge i utkanten av Steinkjer i Nord-Trøndelag bodde bonden Torber Olufsen fra
1685 til sin død 1 juni 1688. Han var 63 1/2 år ifølge kirkeboka så som det vises ovenfor. Erfarenheten sier att den opgitte alder ved dødsfall ikke altid var korrekt, men med hensyn til alder på barna, virker den sansynlig. Han ble begravd 5 juni 1688.  Dette er hentet fra Internet.

Skiftet etter hans død kan vi også finne på Internet. Der står det att hans første kone Maren Ågedatter Skevik var død og barna hadde rett til arven etter henne før resten kunne deles. Når de hadde fått sitt, arbeidsfolket sin lønn og lensmann og vurderingsmenn sitt, ble det ikke noe igjen til de andre han skylte penger til.


This page has not yet been translated to English