Min Slekt
Kanskje også Din
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Notater


Treff 1 til 50 av 146

      1 2 3 Neste»

   Notater   Linket til 
1      Axel Henrichssøn Gyntersberg (eller Gyntelberg), af pomersk adelig Slægt, død 1588 paa Torget paa Helgeland, hvormed han var forlenet siden 1574. Tidligere havde han havt Stenvigsholm til Forlening [fra 1560, efter hans Svoger Christopher Erikssøn]. Han omtales ved Svigerinden Brynhilda Benkestoks Bryllup [år 1565] samt paa Skiftet efter Svigerforældrene [år 1570].
     10 Børn. 
Familie: F1218
 
2 http://rshl.monet.no/

100

Ægtevjede        Christopher Strømen, Maren udskorpen          Kristoffer&Maren
                        Aren Storbirche, Ane Christophersd.               Arnt&Ane
                        Jon Sund, Siri gregusdatter                  Jon&Siri
                        Jon Rydsvold, Ragnel Andersd.           Jon&Ragnhild 
Familie: F750
 
3 14 år når hun ble gift, 15 når förste barnet føddes?
Mangler kilder på dödsår for begge 
Familie: F271
 
4 Av barna er bare Gulle og Gierthrude nevnt i skifte 1721 Familie: F611
 
5 Begge fra Låbytorpet Familie: F1235
 
6 Capit Dahls attest og tillatelse.
Cautionister, Halvor og Olaus Fløgstad 
Familie: F422
 
7 foguet p. Sunmør*pige, Copuleret i Huset       Familie: F193
 
8 Forlovere monsieur Jonas Karls og Jon Skei Familie: F1211
 
9 Forlovere:
Peder Nielsen,
Reinholt F Tønder 1723-1784 
Familie: F609
 
10 Forlovere: Erik Lernesodden og Lars Strand Familie: F310
 
11 Forlovere: Niels Erichsen, Hoff og Ane Andersdatr Familie: F328
 
12 Forlovere:Mens Paasche og Ernst Jordan Familie: F713
 
13 Frans ble g 2. gang 1712 m enke Eli Evensd. (Trondsd.?), f ca. 1669, d 1743 på plassen Bråtan u. Rud øde hos datter si. Familie: F428
 
14 Församling      Volym      Sida      Kvalitet
Tisselskog/P      C:2      37      4 
Familie: F294
 
15 Gift 1601, Anno 1600 ale helen daug stodt mijn söster Anne Nijls dotters festeröl paa Holme ij Mandal medt hederlig mandt her Per Skyelerop., Anno 1601 stodt deris brulup.15 med

simon Ellefsens hjemmeside: http://nose.dk/Norge/holch.html#17 
Familie: F415
 
16 Gift i 30 år ifølge kirkebok ved hans død. Etterlot seg en datter. Hustru Mali Svensdtr død tidligere. Familie: F1190
 
17 Gravstener som er borte. 10) O. 1600. Christian Ottesen Blichfeld (>Christiernus Ottonis Fil.<), magister, f. i København, rektor i Ystad i Skåne, kapellan ved Vor Frue i København i tre år, omkring Olaj dag (= 29. juli) 1566 udset til præst for denne kirke og kannik ved domkirken og døde efter 28 års tro tjeneste 23. april 1593 i sin alders 56. år. Endvidere Hans Hansen Zeuthen (>Joannes Joannis Zeutheni(us)<, dette tempels kapellan, aftensangspræst samt vikar og kannik, d. 16?, og deres hustru, Cecilia Lauridsdatter Fogh (>Cicilia Laurentÿ Fogh<), datter af byens tidligere borgmester (Laurids Fogh, jfr. †gravsten nr. 4), som levede 14 år i ægteskab med sin første mand og med ham fik 8 børn, d. 16?. Latinsk indskrift210.

Fra PDF fil Jens Peter Aaboe.
http://www.frederiksdal-info.dk/aaboe/JENS%20PETER%20AABOE.pdf

N. 1. Chrisen Ottesen Blichfeldt, født i København ca. 1540, Rektor i Ystad, Prædikant ved Christiansborg Slot 1563, tog Magistereksamen 1566, blev Præst ved Aarhus Fruekirke og døde 23. April 1596. Han var først gift med Eva Nielsdatter, der var Datter af den første lutherske Præst ved Aarhus Fruekirke. Efter en Fortegnelse over Stiftets Præster fra 1773 skal han 1579 eller 82 have været gift med Cecilie Lauritsdatter Fogh, med hvem han havde 8 Børn. Som Enke efter ham blev hun gift med Hans Hansen Zeuthen, der var residerende Kapellan ved samme Kirke. Af Børnene mærkes: a) Henrik Christensen B. (se nedenfor), b) Peder Christensen B., der blev Præst i Værum 1617, Provst 1646 og døde 1649; en Datter af ham, Maren Pedersdatter B., blev gift med Eftermanden C. P. Vifvild, Præst i Værum 1649-77; han blev afsat og døde i Røgind 1699. Denne Maren Pedersdatter skal have været en dygtig Brolæggerske, der lagde Præstegaarden med Stenbroer af svære Sten. En anden Datter, Cecilie Pedersdatter B., var gift med Niels Nielsen Krog, der var Præst i Vejlby ved Aarhus 1658-85; de havde sammen 8 Børn, og hun døde 1661. c) Maren Christensdatter B., født i Aarhus 1572, gift med Hans Bruun (død 1592) og Laurits Pedersen (død 1618), begge Præster i Voldum; hun døde 1618, 2 Maaneder før sin anden Mand; med sin første Mand havde hun en Søn, og med den anden fem Sønner og to Døtre. 
Familie: F617
 
18 Hadde flere barn, men ingen er nevnt i Slækten Benkestok
En mulig datter til er Laura Konstance Hegge i FT 1900 oppgitt født 1881, FT 1910 25/3 1882 på Ørlandet. 
Familie: F64
 
19 Halvor og Gorine bodde flere år i USA. Hun arbeidet som jordmor og han som blekkenslager. Når de kom tilbake drev Elstaddalen en tid. De bodde også en stund i Homlen og kjøpte siden nabogården. Når de døde var det en av hans brødre som overtok gården. De drev med minkoppdrett. Familie: F20
 
20 Han dräng, hon enka båda från Låbyn Familie: F301
 
21 Han fra Gremsheden, hun fra Nedre Strand Familie: F1237
 
22 Han fra Pökerud hon fra Låbyn Familie: F398
 
23 Har ikke funnet giftemål i Hemne
Første barn ikke døpt i Hemne
Ikke funnet i databasene på Digitalarkivet

Navn og relation bekreftet i FT og ved barnas dåp. 
Familie: F304
 
24 Hon från Nagelhögen, han från Backehögen. Familie: F319
 
25 http://www.progressus.se/mormor_morfar/tree/PS03/PS03_223.HTML Familie: F364
 
26 http://www.progressus.se/mormor_morfar/tree/PS06/PS06_463.HTML Familie: F139
 
27 Hun bodde også på Kjeringsnes. Alderen passer. Sønnen Iver kaller opp sin sønn til Peder Hydser Iversen som igjen gir datteren samme etternavn.. Familie: F1077
 
28 I Beitstaden Hovedkirke staar endnu paa Alteret en stor toarmet Lysestage af Messing med følgende Inskription: .

Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 9 
Familie: F196
 
29 I f Bertil Grundstrøm i "Rettelser og Tillegg --" er det usikerhet om dette ekteskapet, m h t tid og personer. Familie: F402
 
30 Ikke gift i Bergen eller Fana iflg Digitalarkivet Familie: F450
 
31 Kontroll av årstallet for giftem. Familie: F278
 
32 Kontrollere i boken  side 57, 99, 145 og andre kilder Familie: F22
 
33 Marte f 1730 på Maura, d 1775, gift 1760 med Hans Olsen Tangen, bruker av Nord-Fuglerud i Eidsvoll.
Bygdebok Nannestad 
Familie: F425
 
34 monet

no 509  Joen Jacobsøn Sund                            forlov. Anders Joensøn Sund
                og birite Olsd.                                     Jens pedersøn Sund

Dom. 21 p. Trinit. ved G. T. forr. udj Hemnes K.
559
Ægteviede      Joen Jacobsøn storstrand og Dordj Christensd.      Jon&Dordi
           Peder Sæfridsøn langstrand og Ragnil olsd.            Per&Ragnhild
           Joen Jacobsøn Sund og berite olsd.            Jon&Berit 
Familie: F747
 
35 Sigvart var sammen med Grethe Amalie Davidsen Gjone 1909. Første barn, Raymond (Remond) føddes desember 1909 i København. Siden reiste de videre til USA og til Australia (Tasmania) hvor Sigrid ble født. Videre reiste de til Java og der forlot Sigvart familien og reiste hjem til Norge. Grethe og barna hadde noen vanskelige år på Java, men kom tilbake til Norge i 1920-årene. Familie: F1378
 
36 Skjelderup, Arthur: Slægtsh. medd. om fam. Skjelderup og Clouson, Chria, 1915 Familie: F498
 
37 Trolig att ikke alle barna skall väre med!

Forlovere Ingebrigt Ingebrigtsen Mjønes
Thor andersen Skorild 
Familie: F1210
 
38 Ved skiftet etter Hans og Else 1790 var boets brutto 284-0-9, gjeld og avg. 59-5-16. Sølv for 7-4-8, (mrk. NH og ELD), + sølvknapper og sølvhaker på gangklær. Bøker: Povel Andersens postill, Herslebs Prædigener og 8 andre. Naust, åttringsbåt, 2 færinger, Lofotbruk. Husdyr: Halvparten i en hest, 5 kyr, 1 dalkvige, 7 sauer, 2 jømmer, 1 vær, 6 lam, 2 geiter, 2 hanegeiter, 1 risbit bukk. Familie: F605
 
39 Verdalsboka side 400
Efter vicepastor Jens Kristofersen Svaboes død i 1687 bosatte hans enke, Sofie, sig på Forbregd, som hun i begynnelsen visstnok har brukt selv med hjelp av sin svigersønn, løitnant Iver Kristofer von Hadelen. Denne, som var sønn av oberstløitnant Knut v. H., blev fenrik i kaptein Mogensens dragonkompani 1681, kornet i Det nasjonale rytterregimenl 1685, fenrik ved Det nasjonale dragonregiment 1686, løitnant 1687, permittertes på grunn av en 1605. Hans hustru, Dortea Svaboe, skriver 14. august 1704, at mannen i 13 år har vært slått av en svær sykdom (spedalskhet), og at han er død for kort tid siden, og søker om understøttelse til sig og sine barn, hvilket blev innrømmet. 
Familie: F353
 
40 Vid hennes död står han som Corp Bryngel Grip Familie: F1234
 
41 VIG. 30/4 1756 i Hadsel sogn. "1755. Die 9de Nov:br: Troloved Olúf Nielsón af Gúldsta med Maren Olúfsdattr Aangsta: Spons: Daniel Olsón ibid; og Erich Monsón Stejloe". p.16 "1756. Die 30 April Ægteviet Olúf Nielssón af Gúlstae med Maren Olsdater af Hoúe".

v Hadsel PF454 1754-1811 p.16b

Debatt:
Mulig forbindelse til Hveding-slekten - Ongstad, Hadsel, Vesterålen - ca 1700 Digitalarkivet 
Familie: F473
 
42 VIG. 6/11 1718 i Hadsel sogn. "1718. d 6 Júlý Trolofvet Olúf Hanßón af Aangstad med Elen Ingebrichtsdr Stegloe. Caútionisterne Olúf Hveding, Christen Rasmúß. æctev: d 6 Nov:" "Festo omniúm Sanctoriúm. Lýst 3die gg f Olúf Hanß Aandstad og Ellen Ingebrichtsdr". Hadsel PF454 1704-28 p.97 Familie: F596
 
43 Eiven, br. seinest 1593-1619, gav tiende av 20 tn. havre i 1600, av 35 tn. havre og 10 tn. bygg året etter. Eiven åtte i 1615 16 1/4 lpd. i Vestre Engelstad og 5 lpd. i Nordby. Even
 
44 Ingel åtte i 1615 7 1/2 lpd. i garden og dessuten 2 1/2 lpd. i Strøm (i Nes?) og 5 lpd. i Økri. Johannes Kneppe var eier av 5 lpd. i Skjennum og Nils Eset av 1 lpd. I 1622 åtte Ingel 25 lpd. i Skjennum. Den neste brukeren (Augustinus) var eier av 20 lpd. i garden og 5 lpd. i Hveim i Ullensaker og 3 lpd. i Onsrud i samme bygda i 1642. Jon Homle åtte da og i 1647 5 lpd. i Skjennum. Guttorm Holter hadde de øvrige 5 lpd. bondegods i garden. Ingel
 
45 Peder ? Ruds  moder d 86 år 1706, begr 17 jan NN
 
46 Det er ikke mye vi vet om Christen Aalborg. På Internet er f  angitt til  både ca 1560 og 1584. Ingen har opgitt kilder for årstallet. Det antas att han kommer fra Ålborg, men det kan også være att det er hans far som er født der. Det samme gjeller hans død 1630, men her er de fleste sekundere kildene enige. Christen Aalborg
 
47 Ca. år 1750 giftet hun seg med den omtrent 35 år eldre enkemannen Christen Anderssøn på Enge i Meløe. Mannen hadde fem voksne barn da hun giftet seg med ham. Da bryllupet var på trappene fikk de to sønnene til brudgommen, Willum Christensøn og Anders Christensøn d.e. (Berithe var yngre enn disse!) tinglyst et dokument på høsttinget 1751, datert den 20/10 1750. Dokumentet inneholdt bl.a. dette: "Da vores kiære fader Christen Andersen Enge, haver efter Guds indskydelse, samt Raadførsel med os hands børn, besluttet at indlade sig paa nyt i ægteskab med Dydælskende piige Berrethe Andersdatter Lovunden, hvortil Gud giver Dem lyche og Velsignelse, som vi af hiertet baade ønsker og tillader dem, med forsikring at vi som Børn, alle=tiider saaledes skal opføre os, som det skikkelige Børn egner og andstaar,____" Dokumentet inneholdt videre forsikring fra barna om at Berithe skulle få beholde gårdparten i Enge så lenge hun levde, om deres far skulle dø før henne. Dette skulle sågar gjelde om hun giftet seg opp igjen. Sammen med denne mannen fikk Berithe to barn.

I 1757 skjedde det som man kunne vente, hun ble enke ennå som ung kvinne. Ca. 1757-1758 giftet hun seg opp igjen med Mons Nielssøn fra Tomeidet på Tomma, og hun bosatte seg der selv om hun hadde sine stebarns skriftlige velsignelse på at hun kunne fortsette å bo på Enga. Berithe døde en gang etter 1779.

Slik kom altså hennes eldste sønn Anders Christensen (senere kjent som godseier i Huusbye), dengang ca. 6-7 år gammel, til Tomma. 
Berete Andersdtr
 
48 Ikke funnet i Nesna kirke 1704 - 1706,
Vigsel ikke på DAs side i Nesna. Derfor trolig f og viet i en annen kirke. Sjekk dødsfall.
Ikke funnet i skifte i området. Trolig fra ett annet område. 
Helena Andersdtr
 
49 Det står Marith Kristofersd i 1865 ?? Marit Andersdtr
 
50 Hr. Jens i Wærdalen, som var kaldet til Domkirken i Throndh. men blev stum.

Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register Rimeligvis var han den Johannes Andreæ Nidrosiensis som studerte i Rostock i 1554. I 1566 ble det ledig et lektorat ved Trondhjems latinskole. Stillingen ble tilbudt den landskjente mag. Absalon Pedersen Beyer i Bergen, men han avslo. Hvorvidt Jens Andersen overtok det ledige lektoratet allerede i 1566, kan vi ikke si noe sikkert om. Han nevnes første gang som lektor i 1577 da han fikk på kantordømmet i Trondhjems Domkirke (NRR II, s. 211). I 1573 ble Jens Andersen sogneprest til Verdal, et kall han aldri kom til å betjene selv. Han måtte derfor holde en visepastor for seg i Verdal. Sogneprestembetet i Verdal hørte nemlig til lektor- og kantorembetet i Trondheim. Jens Andersen førte for øvrig fra tid til annen saker for herredagene i Trondhjem på vegne av domkapitlet. I 1586 ble Jens Andersen betrodd et ærefultt verv. Han ble nemlig sammen med sognepresten til Domkirken beskikket til å hjelpe lensherren og biskopen med å ordne forskjellige kirkelige forhold i stiftet. Det var denne kommisjonen som utarbeidet den kjente . I 1593 frasa Jens Andersen seg sin lektorstilling, men han beholdt kantordømmet. En dansk mann, Peder Olufsen Richter, ble da lektor i noen år. Men ved kongebrev av 18/9 1596 ble kantor- og lektorembedet atter forent og bekledd av Jens Andersen. Heller ikke det andre lektoratet til Jens Andersen ble langvarig. Den 18/7 1599 omtales han som død. På den dagen ble nemlig som han hadde innehatt, forlent til en av byens prester (NRR III, s. 439 og 573; Øverås, s. 82). I følge Dansk Magasin I, s. 86 døde Jens Andersen sommeren 1599.

Lars Kåre Hunnes i Nord Trøndelag Historie Lag Årbok 1979.: Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i kalendariet i et eksemplar av fra Ytterøy 1577-1617  Hans segl er en fugl siddende med en kvist el. lign i næbbet, over står JAA. 
Jens Andersen
 

      1 2 3 Neste»